Bemutatkozás

iFood Klaszter- Az inspiráló együttműködés klasztere az élelmiszergazdaságban

 

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (korábban Kaposvári Egyetem) és a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara közös kezdeményezésére jött létre a hiánypótló Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter 2012-ben, azzal a céllal, hogy összefogja az élelmiszergazdaságban működő vállalkozásokat és szervezeteket.

A klaszter működtetésére 2011. május 5-én alakult meg DDRÉI Kft., -az IFOOD Klaszter (korábbi nevén: Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter-DDRÉIK) menedzsment szervezete -melynek feladata a klaszter tevékenységének koordinálása, a tagok alkotta hálózat fenntartása, valamint a klaszterhez kapcsolódó adminisztratív és pályázati feladatok ügyintézése.

Tevékenységét, céljait és kapcsolatrendszerét tekintve a Kft. és a klaszter nem különíthetők el egymástól. 

A klaszter egyenrangú tagok önkéntes, együttműködő tömörülése, amely közös célok elérése érdekében jött létre. A működési formáját tekintve sem a Polgári Törvénykönyv, sem a Gazdasági Társaságokról szóló törvény szerinti társasági formát nem ölt, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. A klaszter, mint tömörülés céljait az erre a célra létrehozott gazdasági társaságon keresztül éri el.

A klaszter bemutatása:

A klaszter a regionális, helyi élelmiszergazdasági cégek és kapcsolódó szervezetek összefogása érdekében alakult. A szervezet jelenlegi területi lehatárolása már túlmutat a helyi vagy regionális szinten, azonban az élelmiszergazdasági fókusz nem változott.

A klaszter küldetése a magyar élelmiszergazdaság szereplői számára olyan szakmai közösség szervezése, amely az együttműködések erősítése mentén a közös tudásbázisra és érdekekre építve hozzájárul tagjai eredményesebb működéséhez a hazai és nemzetközi piacokon.

A klaszter célja aktív tagokkal működve az élelmiszergazdaság területén tevékenykedő vállalkozások, szervezetek és intézmények közötti együttműködések generálása és összehangolása, az innovatív termékek és szolgáltatások létrehozásának segítése; a versenyképesség növelése és a gazdaság kihívásaihoz történő hatékonyabb alkalmazkodás által a tagok közötti üzleti forgalom arányának növelése, a for-profit tagok nyereség arányának növelése.

A Klaszter küldetése és céljai megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:

 • Szakmai közösség szervezése, a klaszteren belüli együttműködések generálása,
 • Szakmai előadások, rendezvények, műhelymunkák szervezése,
 • Tapasztalatok megosztása, sikeresen átvett jó gyakorlatok számának növelése,
 • Közös projektekben résztvevő tagok arányának növelése,
 • Nyílt és a tagok számára hozzáadott értéket képviselő kommunikáció kialakítása és hatékony használata,
 • Az innovációs teljesítmény fokozása, a technológiai transzfer gyorsítása, a meglévő együttműködések hatékonyságának növelése,
 • Nemzeti és nemzetközi szinten meghatározó szereplők fejlesztési tevékenységeinek feltérképezése, lehetséges közös együttműködési projektek és akciók generálása, előkészítése és megvalósítása,
 • A tagság képviselete szakmai rendezvényeken, kiállításokon,
 • A tagok érdekeit és értékeit képviselő szolgáltatások fejlesztése,
 • Közös beszerzések támogatása,
 • A tagok közötti üzleti forgalom növelésének ösztönzése,
 • Részvétel a klaszter céljait szolgáló közös pályázatokban,
 • Közösségi programok szervezése és a tagok számára hasznos közösségi rendezvényeken való részvétel, amely elősegíti a tagok közötti bizalom kiépítését és elmélyítését és az együttműködések kialakítását,
 • Lobbi tevékenység: programok szervezése a felelős vezetőkkel, döntéshozók részvételével,
 • Kommunikációs tevékenység: kapcsolat a sajtóval, honlap, közösségi oldal létrehozása és üzemeltetése.

A Klaszternek jelenleg 33 tagja van, többségük kis- és középvállalkozás. A szervezet, ahogy a neve is jelzi elsősorban élelmiszer előállítással foglalkozó vállalkozások csoportosulása. A tagok között pékségek, tejüzem és tejfeldolgozó vállalkozások, higiéniai cégek, oktatási intézmények, innovációs ügynökség, informatikai vállalkozás, húsipari vállalkozások, kamarák, baromfifeldolgozó, borászat, valamint halfeldolgozó vállalkozás is megtalálható.

Az élelmiszerelőállító cégek legfőbb célja a klaszterbe lépéssel, hogy az élelmiszeripari kis- és középvállalatok érdekeit képviselve javítsák piaci pozíciójukat, továbbá növeljék érdekérvényesítő szerepüket.

A szervezet kapcsolatrendszerének alapját a tagok számára szervezett rendszeres találkozók és együttműködések jelentik. A tagszervezetek és vállalkozások önállóan is széleskörű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek, amelyek hozzáférhetővé válnak a klaszter számára egy-egy konkrét feladat elvégzése kapcsán. 

A kft. bemutatása:

A társaság létrehozásának célja kifejezetten a klaszter megszemélyesítése volt, azaz egy olyan szervezet létrehozása, ami képes jogi személyként fellépni a klaszter tagság nevében.

Maga a Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszer Innovációs Klaszter 2012 szeptemberében kezdte meg működését a DDOP-1.1.3-11-2011-0007 számú induló klasztereknek szóló pályázat keretében, melyet a kft. pályázott meg és nyert el. A támogatás összege 11,46 millió Ft volt.

A pályázat elnyerését követő projekttevékenységek számos lehetőséget biztosítottak a klasztertagok hazai és nemzetközi szintű megjelenésére, kapcsolatépítésre, valamint a hálózatosodásra.

Kapcsolat:


Alapszabályunk 


Hírek, aktualitások

2022. május 10.
Az iFood Élelmiszer Klaszter, az innomine DIH és Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tisztelettel meghívja Önt a Professzionális innovációs szolgáltatások nyújtása a dél-magyarországi agrár- élelmiszeripar számára” – ProAgro című projekt INTELLIGENS...
2022. április 10.
Az Innoskart Klaszter, az iFood Élelmiszer Klaszter és az innomine DIH tisztelettel meghívja Önt az Élelmiszeripar és digitalizáció Fókuszban a hazai KKV-k számára is elérhető Európai Uniós pályázatok segítségével megvalósított jó gyakorlatok című...
2022. március 10.
Az iFood Élelmiszer Klaszter és az innomine DIH Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja Önt a Kihívások az élelmiszeripari melléktermék hasznosításban 2022-ben Digitalizációs és más megoldások című