Tudás-Park - Egyetemi Szolgáltatási Info-Pont

Egyetemi Szolgáltatási INFO-PONT

A Kaposvári Egyetem Szolgáltatási Info-Pontjának létrehozásával és működtetésével kettős célt szolgál ki: részben a külső kutatás-fejlesztési megkeresések becsatornázását segítheti elő a megfelelő egyetemi kutatás-fejlesztési egységek felé, másrészt disszeminációs, tudás-megosztási céllal tájékoztathatja közvetlenül az érdekeltségi körébe tartozó vállalkozásokat, külső partnereket a szolgáltatások elérhetőségének mikéntjéről, illetve tartalmáról.
Az Egyetemi Szolgáltatási INFO-PONT szolgáltatás-kínálati területei:
- információnyújtás a laborszolgáltatásokról
- kulcsszó alapján keresés a kutatási témákban
- szakértő közvetítése a Kaposvári Egyetemen folyó kutatás-fejlesztési témákban
- képzések kiajánlása


Laborszolgáltatások


A Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Karán a „szántóföldtől az asztalig” szemléletnek megfelelően kialakított Agrár- és Élelmiszertudományi Laboratóriumi hálózat működik. A három egységből álló szervezet a növényi és állati eredetű élelmiszer-alapanyagelőállítás teljes vertikumát átfogja.

A hálózat részeként az Élettani és Biokémiai Laboratórium mikotoxin analitikai és mikrobiológiai vizsgálatokat végez. Az Élelmiszer-, Mezőgazdasági Termék és Takarmány Minősítő Laboratórium tevékenysége kiterjed a beltartalmi jellemzők, továbbá a makro- és mikroelem tartalom meghatározására, a minták részletes fehérje- és zsírsav-analízisére. A Talajtani Laboratórium fő profilja a tápanyag- és toxikus elem tartalom, valamint a talajfizikai paraméterek meghatározása. A hálózatba tartozó laboratóriumok tevékenységüket az MSZ EN ISO 17025 szabvány szerint végzik, rendelkeznek továbbá GLP-MS (TüV 751420102/2012) tanúsítvánnyal.
(forrás: www.ke.hu)

Vállalati ügyfelek az egyetemi laboratóriumi vizsgálatok és szolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbi linken (KE laborszolgáltatások) tájékozódhatnak, vagy közvetlenül a mmaarne@skik.hu e-mail címen, illetve személyesen az ügyfélszolgálatunkon kérhetnek tájékoztatást.Képzések

A Kaposvári Egyetem négy kara tudományterületeivel és képzési szintjeivel sajátos, színes oktatási programot kínál a jelentkezők számára.

A felsőfokú szakképzések mellett az agrár-, a művészeti és művészetközvetítő, a gazdaság-, a társadalom- és a bölcsészettudományi valamint a peadagógusképzési területeken alapképzések, mesterképzések, és szakirányú továbbképzések közül választhatnak az érdeklődők. Így a végzett hallgatóink között van többek között természetvédelmi mérnök, pénzügyi szakember, színművész és gyógypedagógus is. Tovább bővíti a lehetőségeket a sportoktatói tanfolyam és a középfokú edzőképzés, amelyeket a Pannon Lovasakadémia biztosít.
A bolognai rendszernek megfelelően a tanulmányaikat a legmagasabb szinten folytatni kívánó hallgatók két doktori iskolában szerezhetik meg PhD-fokozatukat.
Az Egyetem folyamatosan alkalmazkodik a munkaerőpiac elvárásaihoz, és igyekszik a hagyományos értékek mellett olyan új szakokat, képzéseket indítani, amelyek a végzettek számára piacképes gyakorlati és elméleti ismereteket adnak.

Az egyetem által kínált képzések: alapképzések, duális képzések, osztatlan képzések, mesterképzések, felsőoktatási szakképzések, szakirányú továbbképzések, OKJ képzések, gazdálkodó képzések valamint tanfolyamok-tréningek.

(forrás: www.ke.hu)

Vállalati ügyfelek az egyetemi képzésekkel kapcsolatban az alábbi linken tájékozódhatnak, vagy közvetlenül a mmaarne@skik.hu e-mail címen, illetve személyesen az ügyfélszolgálatunkon kérhetnek tájékoztatást.

Általános információkért a képzésekről ide kattintson!
Kutatási területek

A Kaposvári Egyetem a térség modern és gyorsan fejlődő intézménye, határokon átnyúló kapcsolatrendszerrel rendelkezik. A külső igényekhez igazodva is igyekszik kapacitásait hasznosítani, ezért a sokszínű kutatási lehetőségek megvalósítása, valamint az oktatási feladatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet szolgáltató jellegének fenntartására, fejlesztésére. Egyedi adottságaira, valamint a karokon és egyéb egységeiben folyamatosan fenntartott kiváló szakmai és tudományos munkára építve bővítik és tökéletesítik képzési szerkezetüket.

Az Egyetem erősíteni kívánja a K+F+I tevékenységet, melyhez szorosabb kapcsolatok kiépítésére van szükség a gazdasági szféra szereplőivel – amihez elsősorban az Egyetem Agrár- és Környezettudományi, valamint Gazdaságtudományi Karain végzett tudományos kutatások biztosítanak lehetőséget.


AKK (Agrár- és Környezettudományi Kar)

Az AKK-n a hagyományosan nagy múlttal rendelkező állattudományok mellett napjainkra a növénytudomány, az élelmiszerbiztonság és a környezettudomány, továbbá e szakterületekkel szorosan együttműködő képalkotó diagnosztika a legmagasabb fokon szolgálja az agrárágazat fejlődését. Intézeteinek többsége nemzetközileg is jegyzett kutatóhely, számos nemzetközi projekt megvalósítója, több hazai és nemzetközi nagyvállalat fejlesztőmunkájának bázisa.
Kiemelt szerepe van az egészséges élelmiszer előállításának, amely mára stratégiai cikké vált, magával az élelmiszer előállításával foglalkozó ágazat pedig stratégiai ágazatnak tekintendő. E feladat teljesítéséhez kiválóan képzett, elhivatott szakemberek szükségesek, akik képesek a korszerű állat- és növényfajták kinemesítésére, a modern technikák és csúcstechnológiák kifejlesztésére, azok hatékony működtetésére, valamint képesek a tudomány eredményeit integrálni mindennapi tevékenységükbe, és hatékonyan részt tudnak venni a kutató-fejlesztő munkában is.

Az Agrár-és Környezettudományi Kar kutatásairól az AKK kari honlapján is tájékozódhat.

(forrás: www.ke.hu)

 

GTK (Gazdaságtudományi kar)

A Gazdaságtudományi Kar kiterjedt hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik. A következő országokban találhatók partnerintézményeik: Németország, Svájc, India, Nagy-Britannia, Olaszország, Kanada, Franciaország, Spanyolország. A szakok bővülésével partnereik skáláját is folyamatosan bővítik.

A kari publikációs tevékenység kiemelt területei: az EU, az EU és Magyarország agrárpolitikája, vidékpolitika, regionális fejlesztési politika, az EU pénzügyi rendszere, hazai adaptációjának megalapozása. Termelés- és munkaszervezés, a szervezet és a humán erőforrás fejlesztése, táplálkozástudomány, élelmiszerminőség, marketing, termelő és szolgáltató ágazatok - üzemek, vállalatok létesítése és fejlesztése, ezek ökonómiája, gazdasági versenyképességük fokozása.

A Kar munkatársai a kormány tanácsadó szervében meghatározó szerepet játszva működnek közre az uniós csatlakozási stratégia agrár- és vidékfejlesztési feladatainak előkészítésében, ill. a Nemzeti Fejlesztési Terv valamint az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) kidolgozásában. A Kar vezető kutatói a vidékpolitika és a vidékfejlesztés területén is úttörő szerepet játszottak a magyar közéletben.

A Gazdaságtudományi Kar kutatásairól a GTK kari honlapján is tájékozódhat.

(forrás: www.ke.hu)

Vállalati ügyfelek részére a fenti linkeken további információ található, vagy bővebb tájékoztatás a mmaarne@skik.hu e-mail címen, illetve személyesen az ügyfélszolgálatunkon kérhető.
Tudásadatbázis

A Kaposvári Egyetem Egyetemi Könyvtár az egyetemen folyó oktatás, tanulás és kutatás legfontosabb információszolgáltató intézményeként dokumentum gyűjteményére, a legkorszerűbb informatikai eszköztárra, a könyvtárak széleskörű összefogására, valamint munkatársai alapos szakmai tudására és elkötelezettségére építve, az olvasók és információhasználók számára a leggyorsabb, legkényelmesebb, és leginkább személyre szabott szolgáltatásokat nyújtja, hogy képessé tegye őket értékes értelmiségi létre, felelős állampolgári döntésekre, versenyhelyzetekben való sikeres helytállásra, és az élethosszig tartó önképzésre, feladatmegoldásra.

Az Egyetemi Könyvtár (EK) 2005. január 1-jén jött létre a korábbi két intézményi könyvtár összevonásával. Az új könyvtárépület átadásra 2005 őszén. A Könyvtár 1700 m2 hasznos alapterületen, közel 150 ezernyi dokumentummal, 150 ülőhellyel és 30 olvasói számítógéppel várja látogatóit.

Az EK az egyetem hármas - oktatási, kutatási, és tanulmányi - munkáját kívánja korszerű szolgáltatásaival segíteni. Ennek érdekében az EK évente mintegy 3 ezer új dokumentumot vásárol, a beszerzett időszaki kiadványok száma pedig megközelíti az ötszázat. A doktori képzés és az egyetemen folyó kutatások tudományos információkkal való ellátásában pedig nélkülözhetetlen szerep jut az országos konzorciumban gondozott EISZ (Elektronikus Információ Szolgáltatás) útján elérhető, valamint a szakterületi konzorciumi kereteiben előfizetett hazai- és nemzetközi adatbázisokhoz való hozzáférésnek (pl. közgazdaságtudomány: Econlit, állattudományok: CAB, Food Sciences, Zoological Records, művészetek: Grove Art Online stb.).

Vállalati ügyfelek részére az egyetemi tudásadatbázis korlátozottan elérhető közvetlenül az alábbi linken, vagy személyre szabott tájékoztatás a mmaarne@skik.hu e-mail címen, illetve személyesen az ügyfélszolgálatunkon kérhető.

Kaposvári Egyetem Könyvtár portálja