Klasztertagok

A Kaposvári Egyetem a középkori universitasok hagyományaira támaszkodva, ugyanakkor a jelen kor elvárásait figyelembe véve, mind szélesebb rétegeket megszólítva fejlődik, a hallgatók igényeit és a képzés magas színvonalát előtérbe helyezve.

 

Négy oktatási karunk (Agrár- és Környezettudományi, Gazdaságtudományi, Művészeti és Pedagógiai Kar), olyan különleges és egyedülálló intézményekkel egészül ki, mint az Egészségügyi Centrum, a Pannon Lovasakadémia, a bőszénfai Vadgazdálkodási Tájközpont, valamint az iregszemcsei székhelyű Takarmánytermesztési Kutatóintézet. Ezekre az egyedi adottságokra, valamint a karainkon és egyéb egységeinkben folyamatosan fenntartott kiváló szakmai és tudományos munkára építve bővítjük és tökéletesítjük képzési szerkezetünket. Célunk, hogy a felsőfokú szakképzésektől a doktori tanulmányokig az egyetem által felölelt valamennyi tudományágban használható, korszerű tudást közvetítsünk hallgatóinknak. Olyan szakembereket képzünk, akik a nálunk elsajátított ismeretek birtokában megfelelnek a munkaerőpiaci elvárásoknak, bármilyen munkakörnyezetben képesek magas színvonalon ellátni a feladatukat. Képzési kínálatunk kiváló lehetőséget nyújt hallgatóink számára a kiteljesedésre, a lineáris képzés nyújtotta lehetőségek kihasználására. Figyelembe vesszük a régió szakember-szükségletét, ezért kiemelten fontosnak tartjuk a várossal és a megyével való szoros együttműködést.

 

A Kaposvári Egyetem hallgatóbarát intézmény. Fejlett infrastruktúrájának köszönhetően biztosítja az ismeretek elsajátításához szükséges feltételeket. Korszerű és jól felszerelt előadó- és szemináriumi termekkel, internet szolgáltatással, könyvtárral és laboratóriumokkal segítjük a megszerzett ismeretek elmélyítését. Mindemellett színvonalas kollégiumi ellátás, sokszínű sportolási és szórakozási lehetőségek várják az ide jelentkezőket. Gyönyörű, parkosított campusunk az egyetem dolgozói és hallgatói számára is kiváló munkakörülményeket biztosít. Intézményünket minden jelenlegi és volt hallgatónk is a magáénak tekintheti, hiszen figyelemmel kísérjük végzett hallgatóink pályáját és lehetőséget biztosítunk számukra az egyetemi életben való további részvételre.

 

A Kaposvári Egyetem a térség modern és gyorsan fejlődő intézménye, határokon átnyúló kapcsolatrendszerrel rendelkezik, kiemelt figyelmet fordítva nemzetközi kapcsolatainak további bővítésére. Intézményünk a külső igényekhez igazodva is igyekszik kapacitásait hasznosítani, ezért a sokszínű kutatási lehetőségek megvalósítása, valamint az oktatási feladatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet szolgáltató jellegének fenntartására, fejlesztésére. Szervezeti egységeink önállóságukat megőrizve, ugyanakkor közösen, egységet alkotva, hatékonyan együttműködve valósítják meg céljainkat valamennyi kaposvári egyetemi polgár érdekében.