Klasztertagok

Triagro Kft.

A Triagro Nemzetközi Mezőgazdasági Kft. 1998-ban alakult. A cég tevékenysége állattenyésztése és növénytermesztés, fő tevékenysége a sertéstenyésztés.

Székhelye:                      Tunyogmatolcs, 4731. Klein telep

Telephelyei:                   Kisar (Nagyar Szilas Major)

                                       Csenger Sertéstelep

                                       Nyírcsaholy Major

                                       Kisújszállás Szejkő telep

Levelezési cím:               4731 Tunyogmatolcs Pf.: 4.

Telefon/Fax:                   44 519-000 / 44 359-191              

E-mail:                            tunyog.triagro@keletnet.hu

Ügyvezető:                     Luca Savoia

Cégjegyzékszám:            Cg. 15-09-065100

Adószám:                        11651521-2-15

KSH szám:                       11651521-0123-113-15

Fő tevékenység:             01.46 Sertéstenyésztés

Jegyzett tőke:                 700.000.000 Ft

Dolgozói létszám:           40 fő

1.2 A cég tulajdonosi összetétele

A Triagro Kft. tulajdonosai két olasz magánszemély (Ernesto Pedranzini és Luca Savoia) és két gazdasági társaság, (az olasz Savoia Azienda Agricola s.s. és a magyar Kometa 99 Zrt.) akik a vágóállat tenyésztés ill. a hústermelés és feldolgozás területén már komoly hagyományokkal, évtizedekre visszatekintő szakmai tapasztalatokkal és nemzetközi referenciákkal rendelkeznek.

1.3 Termelés

A Triagro Kft. megalakulását követően jelentős beruházással létrehozott egy 1 800 tenyészkoca tartására alkalmas komplex, többfázisú hízlalási rendszert. A tenyésztés jelenleg 5 saját telepen és integrációs együttműködések keretein belül üzemeltetett hízótelepeken folyik.

Jelenleg a társaság teljes kapacitás kihasználtság mellett dolgozik, és évente hozzávetőlegesen 38 – 40 000 db vágósertés kibocsátásra képes. A hosszab távú elképzelés szerint a szükséges fejlesztéseket követően 43-45 ezer élőállat kibocsátása a kitűzött cél.

1.4 Technológia, termelési rendszer

Társaságunknál az eddigi beruházásokkal megvalósított intenzív, háromfázisú sertéstenyésztési rendszer („Three Side System”) előnyeivel kapcsolatos feltételezések beigazolódtak.

Az alkalmazott technológia előnyei, az elmúlt 18 esztendő tapasztalatai, eredményei és a magyar hatóságok biztató véleménye megerősített minket abban, hogy az elkövetkező beruházások megvalósításakor a 3 fázisú technológia alkalmazását folytassuk, egyes telepeken a jövőben kombinálva azt a 2 fázisú rendszerrel, ahol a kocatartás és a malacnevelés egy telepen van.

1. 5 Tenyészállat állomány

A „Danbred” hibrid jelenleg a világ egyik piacvezető sertés genetikája. Ezért esett rá 2007-ben a választásunk, amikor megvásároltuk az első Duroc befejező kanokat kipróbálás céljából. A kísérlet annyira jól sikerült, hogy a kancsere után megkezdtük a kocaállomány cseréjét is a nagyszülő kocasüldők behozatalával. Jelenleg csak a kanokat vásároljuk, a nagyszülő kocasüldőket magunknak állítjuk elő (ez tiszta Dán Nagy Fehér koca – Yorkshire), melyre rávisszük a Dán Lapály Kant, így megkapjuk a saját F1-es kocasüldőket. Ezeket Duroc befejező kannal termékenyítjük, ennek eredménye a végtermék hízó.

A Danbred genetikai potenciál igen magas (élveszületés 13-14 malac/alom), amely előrevetíti az elérhető termelési eredményeket, ehhez azonban megfelelő tartási körülményeket kell biztosítanunk.

1. 6 Vágóhídi elvárások, adatok

Minden vágóhídnak az a célja, hogy a levágott állatok száma a vágási kapacitást minél jobban megközelítse, valamint a piaci elvárásoknak minél jobban megfelelő, homogén súlyú és minőségű sertések kerüljenek átvételre. Ezeknek a Danbred genetika teljes mértékben megfelel, a színhús % végsúlytól szinte teljesen függetlenül 60 % körül mozog. A húsformák, húsminőségi paraméterek teljes mértékben megfelelnek az elvárásoknak, az egyik legfontosabb értékes húsrész, a sonka esetében pedig nagyon jó alapja az exportnak.

1.7 Környezetvédelem

A Triagro Kft. megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet a környezetvédelemre, mind az üzemeltetés, mind az új beruházások tervezése tekintetében elsődleges szempont, a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés.

Mint minden állattartó telepen a környezetvédelmi szempontból legproblematikusabb rész a trágyakezelés.

A Triagro Kft. telepein eddig alkalmazott trágyaeltávolítás és kezelés újszerűsége, az állattartó épületekből kikerülő trágyalé „forgószűrős” fázisbontásában és a szántóföldi hasznosítás előtti – istállómosásra történő víztakarékos visszaforgatásában volt.

A jövőbeni beruházások kapcsán a meglévő rendszer üzemeltetési tapasztalataiból kiindulva, az engedélyező hatóságokkal együttműködve célunk:

-    a környezetet terhelő hígtrágya mennyiség további csökkentése,

-    a tartással, trágyakezeléssel járó bűzterhelés lehető legnagyobb mértékű csökkentése.

 

Céljaink megvalósításához az aktuális pályázati lehetőségeket is igénybe vesszük és a jövőben is erre törekszünk.

 

A társaság tulajdonosai és vezetői elkötelezettek a Triagro Kft. fejlesztése és versenyképes működtetése mellett.

 

Tunyogmatolcs, 2016. november 8.